suvi-smaller
suvi-ja-klaus
mika-kuusisto

Valmennukset

TAPAHTUMAT MYYNNIN TUKENA, kouluttaja projektijohtaja Suvi Nurme, HGF

Tapahtumat ovat etuoikeutettuja mahdollisuuksia kohdata ja tulla kohdatuksi, kuulla ja tulla kuulluksi –ainutkertaisella kokemuksellisuudella. Tähän maailmaan vien teidät innostavalla luennollani. Olen saanut palautetta, että olen värikäs ja innovatiivinen, mutta samalla hyvin faktinen ja käytännönläheisiin toimintamalleihin pohjautuva puhuja. Käsittelen tapahtumien tuottamisesta sekä johtamista - innostavalla ja inspiroivalla tavalla. Jokainen tapahtuma ja kohtaaminen ansaitsee tulla suunnitelluksi –suurella sydämellä ja oivallusten intohimolla, yhdessä!

Kohderyhmä: Tapahtumia ja tilaisuuksia omantoimen ohella tai päätyönään tekevät yritysten myynti -ja markkinointihenkilöt.

VIESTINNÄLLISET ELOKUVA-VALMENNUKSET

Elokuvan sanoma, joka tukee yrityksen arvomaailmaa sekä yrityksen luomaa viestiä, luo meille mahdollisuuden kohtaamiselle, jossa elokuva tarjoaa katsojalle uuden oivalluksen yrityksen arvoja vahvistaen. Kun elokuvan kokemuksellisuuteen lisätään sisältötekijänä asiantuntijaluento, alustus tai mielenkiintoisesta viitekehyksestä rakennettu paneelikeskustelu, luodaan kokonaisuudesta uusi erilainen menetelmä käsitellä yrityksen tai yhteisön allekirjoittamaa arvomaailmaa tai esimerkiksi syventää strategian jalkautusta ja antaa uusi näkökulma muutosjohtamiseen.

Case-esimerkkituotanto:
Elokuva: Näkymätön Elina ( 2002), ohjaus Klaus Härö
Tapahtuma: Valtakunnalliset Sijaishuollon päivät, (Lahti 2009)
Teema: Lapsen tunteet ja tarpeet näkymättömästä näkyviksi
Sisältö: Alustaja ja haastattelija Mikael Saarinen (PsL, FT), haastateltavana elokuvaohjaaja Klaus Härö

Kohderyhmä: Yritysten sidosryhmät tai henkilöstä sekä yhdistykset ja yhteistöt

TULOKSELLINEN MYYNTIPROSESSI, myynti-ja mentaalivalmentaja Mika Kuusisto Humanic Oy  

”Valmentajana olen saanut olla monissa vaikeissa ja opettavaisissa tilanteissa. Olen ollut sitouttamassa useiden alojen ihmisiä yhteisten päämäärien saavuttamiseen. Havaintoni on, että useimmilla aloilla yrityksen kasvun esteet liittyvät usein ihmisten välisiin toiminnallisiin epäkohtiin. Epäoikeudenmukaisuus, huonot vuorovaikutus/johtamistaidot, puutteet sitouttamisessa ja motivoinnissa ovat lisääntyneet yhteisen vihollisemme kiireen kasvaessa. Parhaiten olen onnistunut siinä, että olen auttanut ihmisiä löytämään ne tekijät joilla organisaation kehittyminen tulee mahdolliseksi.”

Kohderyhmä: Työyhteisöt, johtoryhmät